Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti Malvel s.r.o., so sídlom Severní 278, Jinočany, 252 25 , IČO: 28410742, sa zaväzujeme chrániť poskytnuté osobné údaje.

Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len v prípade, ak existuje právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov.

Správca osobných údajov

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a je primárne zodpovedná za spracovanie. Ak nie je v týchto zásadách alebo v podmienkach poskytovania konkrétnej služby uvedené inak, správcom údajov je spoločnosť Malvel s.r.o.

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov prevádzkovateľa spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutného obdobia a archivujeme ich v súlade so zákonnými lehotami stanovenými zákonom.

Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje spracúvať vaše osobné údaje. To znamená, že máme nastavené prísne interné pravidlá na kontrolu zákonnosti uchovávania osobných údajov a že údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Keď stratíme zákonný dôvod, príslušné osobné údaje vymažeme.

Osobné údaje, ktoré spracúvame s vaším súhlasom, uchovávame len počas trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.

Prečo a aké osobné údaje spracovávame

Tovar predávame prostredníctvom in-line predajní do Českej a SLovenskej republiky. Niektoré vaše osobné údaje sú potrebné na doručenie tovaru. Iné osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na vybavenie vašej objednávky, nám nemusíte poskytovať. Ak sa však rozhodnete nám ich poskytnúť, môžeme pre vás urobiť viac.

Nad rámec vyššie uvedeného môžu byť spracované akékoľvek iné osobné údaje, ak nám ich vy sami dobrovoľne poskytnete.

Doručenie tovaru a zákaznícky servis

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Firma
 • IČ, DIČ
 • Poštová adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Číslo bankového účtu
 • Detail objednávky a história objednávok

V takom prípade sme zo zákona povinní archivovať súvisiace dokumenty (objednávku a faktúru) ako daňové doklady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zobrazovanie reklamy

 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • História objednávok
 • Informácie o pohybe na našej webovej stránke (čas návštevy, miesto vstupu, navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránke)
 • Typ zariadenia používateľa, informácie o rozlíšení obrazovky
 • Prehliadač

Osobné údaje, ktoré spracúvame s vaším súhlasom, uchovávame len počas trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený, maximálne tri roky.

Zasielanie emailov

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • História objednávok
 • Informácie o akciách s prijatými e-mailami (prečítané/neprečítané, presmerovanie na uvedené ponuky)
 • Informácie o zobrazených produktoch
 • Údaje o produktoch ponechaných v nákupných košíkoch

Osobné údaje, ktoré spracúvame s vaším súhlasom, uchovávame len počas trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený, maximálne tri roky.

Prečo a aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžu spracúvať externí spolupracovníci a dodávatelia spoločnosti Malvel s.r.o.. Patria k nim dopravcovia, platobné brány, IT a marketingové služby atď. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, starostlivo vyberáme na základe záruk, ktoré zabezpečujú technickú a organizačnú ochranu osobných údajov, ktoré nám boli odovzdané. Spracovanie osobných údajov môžu pre spoločnosť Malvel s.r.o. vykonávať len sprostredkovatelia, a to len na základe zmluvy o spracovaní údajov.

Malvel s.r.o. v tomto zmysle k oprávneným účelom môže osobné údaje poskytnúť týmto príjemcom/spracovateľom:

 • DPD s.r.o., IČ: 61329266, Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika
 • Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika
 • Facebook Ireland Limited, VAT no.: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • Google Ireland Limited, VAT no.: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • PPL
 • Paypal
 • Global payments Europe

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď ju začnete používať. Používa sa na zapamätanie Vašich preferencií a akcií, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia). Tieto údaje už nemusíte zadávať potom znovu.

Cookies a iné sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách použité rôznymi spôsobmi, napríklad na prevádzkovanie webovej stránky, na analýzu prevádzky alebo na reklamné účely. Používame cookies a iné sledovacie technológie, najmä s cieľom zlepšiť efektivitu našich služieb.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.

Žiadosť o výmaz a anonymizáciu

Pre zmazanie užívateľských dát u nás a anonymizáciu prosím napíšte e-mail na reklamace@malvik.cz