Možnosti dopravy a platby

EXPEDIČNÉ PODMIENKY

- Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.malvik.sk je vykonávaný z Českej republiky. 

- Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

Najlacnejšia cena za dopravu je 4,99 €, nad 69 € je ZDARMA (dopláca sa v prípade dobierky 1 €).

- Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
- Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
- V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.
- Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
- Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu, bez ohľadu na vysporiadanie vzniknutej škody s prepravcom. O prepravcovi, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru, rozhoduje predávajúci. Cena za dopravu je uvádzaná na doklade o kúpe samostatne a je súčasťou celkovej hodnoty dodaného tovaru.
- Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
- Tovar balíme do čiernych obalov alebo do krabíc. Takto zabalený balík k Vám dôjde do 48 hodín od expedície (ak nedôjde ku komplikáciam pri preprave)

PLATOBNÉ PODMIENKY

V našom internetovom obchode www.malvik.sk môžete využiť platobný modul GoPay, dobierku, bankovný prevod alebo Paypal.