Hauck Síťka na kočárek/postýlku/autosedačku Protect Me

Hauck
Internetová cena: 10.56 €

Na dotaz
Doprava: info o dopravě

Popis produktu

<p><strong>Protect Me</strong><br>&gt; Univerz&#225;ln&#237; s&#237;&#357;ka proti hmyzu<br>&gt; Jemn&#225; s&#237;&#357;ovina s mal&#253;mi o&#269;ky, odoln&#225; proti protr&#382;en&#237;<br>&gt; Na d&#283;tsk&#233; ko&#269;&#225;rky, d&#283;tsk&#225; vaj&#237;&#269;ka a cestovn&#237; post&#253;lky <br><br><strong>Praktick&#225; s&#237;&#357;ka proti hmyzu //</strong> Tuto ochranu proti hmyzu skv&#283;le upot&#345;eb&#237;te na d&#283;tsk&#253;ch vaj&#237;&#269;k&#225;ch, ko&#269;&#225;rc&#237;ch a cestovn&#237;ch post&#253;lk&#225;ch. S&#237;&#357;ka d&#283;&#357;&#225;tko spolehliv&#283; ochr&#225;n&#237; proti hmyzu, z&#225;rove&#328; je prody&#353;n&#225; a elastick&#253; materi&#225;l umo&#382;n&#237; univerz&#225;ln&#237; mo&#382;nosti vyu&#382;it&#237;.&#160;<br><br><strong>Protect Me<br></strong>Tato ochrana proti hmyzu na d&#283;tsk&#225; vaj&#237;&#269;ka, ko&#269;&#225;rky a cestovn&#237; post&#253;lky spolehliv&#283; ochr&#225;n&#237; Va&#353;e d&#283;&#357;&#225;tko. Je slo&#382;ena z velmi elastick&#233;ho materi&#225;lu, d&#237;ky n&#283;mu&#382; ji lze v&#237;ce&#250;&#269;elov&#283; pou&#382;&#237;t na v&#353;echna d&#283;tsk&#225; vaj&#237;&#269;ka, ale tak&#233; na ko&#269;&#225;rky a golfov&#233; ko&#269;&#225;rky.&#160; <br>Va&#353;e d&#283;&#357;&#225;tko tak bude moci klidn&#283; sp&#225;t a&#357; u&#382; jste na proch&#225;zce nebo na zahrad&#283;. S&#237;&#357;ku lze tak&#233; pou&#382;&#237;t na cestovn&#237; post&#253;lky a ohr&#225;dky. Materi&#225;l bezpe&#269;n&#283; ochr&#225;n&#237; p&#345;ed hmyzem a z&#225;rove&#328; je prody&#353;n&#253;. Ochrana proti hmyzu je tak odoln&#225;, &#382;e najde vyu&#382;it&#237; i u ko&#269;&#225;rk&#367;, kter&#233; jsou odlo&#382;en&#233; stranou, nap&#345;. ve sklep&#283; poscho&#271;ov&#233;ho domu. Hod&#237; se pro v&#353;echna d&#283;tsk&#225; vaj&#237;&#269;ka skupiny 0 a 0+, stejn&#283; jako na mnoho ko&#269;&#225;rk&#367; a golfek.<br><br><em><strong>POZOR:</strong> Nikdy nepou&#382;&#237;vejte Protect Me b&#283;hem j&#237;zdy v automobilu na d&#283;tsk&#233;m vaj&#237;&#269;ku, proto&#382;e t&#237;m m&#367;&#382;ete zamezit p&#345;&#237;stupu k syst&#233;mu bezpe&#269;nostn&#237;ch p&#225;s&#367;. <br><br></em><strong>Hmotnost produktu :</strong><br>&#268;ist&#225; hmotnost produktu / 0,04 kg<br>Celkov&#225; hmotnost produktu / 0,09 kg<br><strong>Rozm&#283;ry :</strong><br>Rozm&#283;ry po postaven&#237;&#160; /&#160; 100 x 50 x 0,5 cm</p>
Výrobce Hauck