Hauck Korbička/Fusak 2v1

Hauck
Internetová cena: 77.89 €

Na dotaz
Doprava: info o dopravě

Popis produktu

<p><strong>Korbi&#269;ka/Fusak 2v1</strong><br>&gt; Prom&#283;n&#237; ko&#269;&#225;rek v novorozeneck&#253; ko&#269;&#225;rek<br>&gt; Lze p&#345;em&#283;nit na fusak<br>&gt; Ochrana do ka&#382;d&#233;ho po&#269;as&#237;<br>&gt; Otvory na p&#225;sy pro jist&#283;j&#353;&#237; upevn&#283;n&#237;<br><br><strong>Ke v&#353;em sportovn&#237;m a golfov&#253;m ko&#269;&#225;rk&#367;m<br></strong>D&#237;ky t&#233;to praktick&#233; korbi&#269;ce 2v1 se mohou ve sportovn&#237;ch a golfov&#253;ch ko&#269;&#225;rc&#237;ch vozit miminka od narozen&#237;. Sta&#269;&#237; jednodu&#353;e sklopit op&#283;rku zad do polohy vle&#382;e a hn&#237;zde&#269;ko p&#345;ipevnit pomoc&#237; p&#225;s&#367;. Hebk&#233; hn&#237;zde&#269;ko, ve kter&#233;m bude V&#225;&#353; poklad jako v bavlnce a to za ka&#382;d&#233;ho po&#269;as&#237;. Mimo ko&#269;&#225;rek m&#367;&#382;ete miminko pohodln&#283; p&#345;en&#225;&#353;et. <br><br><strong>Lze p&#345;ed&#283;lat na fusak</strong><br>Pokud d&#283;&#357;&#225;tko povyroste, lze p&#345;enosnou ta&#353;ku pou&#382;&#237;vat jako fusak. Pro tento &#250;&#269;el se jednodu&#353;e odejmou p&#345;enosn&#225; poutka, p&#345;edn&#237; a postrann&#237; &#269;&#225;st a r&#225;zem z t&#233;to p&#345;enosn&#233; ta&#353;ky vznikne fusak. <br><br><strong>Korbi&#269;ka/Fusak 2v1</strong><br>Pomoc&#237; korbi&#269;ky 2v1 p&#345;em&#283;n&#237;te t&#233;m&#283;&#345; ka&#382;d&#253; ko&#269;&#225;rek na ko&#269;&#225;rek pro novorozence. V tomto hebou&#269;k&#233;m hn&#237;zde&#269;ku se bude Va&#353;e miminko c&#237;tit p&#345;&#237;jemn&#283; a v bezpe&#269;&#237; a z&#225;rove&#328; bude chr&#225;n&#283;no p&#345;ed nep&#345;&#237;zn&#237; po&#269;as&#237;.<br>Mezerami pro 5ti bodov&#253; bezpe&#269;nostn&#237; p&#225;s lze hn&#237;zde&#269;ko bezpe&#269;n&#283; upevnit v ko&#269;&#225;rku a stejn&#283; tak zase odejmout. Hn&#237;zde&#269;ko m&#367;&#382;ete tak&#233; vyu&#382;&#237;t jako d&#283;tskou p&#345;enosnou ta&#353;ku.<br>Pokud d&#283;&#357;&#225;tko povyroste a u&#382; se do p&#345;enosn&#233; ta&#353;ky nevejde, m&#367;&#382;ete odejmout dr&#382;adla, p&#345;edn&#237; a postrann&#237; &#269;&#225;st a prom&#283;nit Korbi&#269;ku 2v1 na praktick&#253; fusak.</p>
Výrobce Hauck