Doprava zdarma
Oblíbený
produkt

Beztroska zavinovací deka do autosedačky mušelín MINT

Internetová cena: 58.97 €

Skladom
Vystaveno na prodejně:
Malvík CITY Pankrác
Děkanská vinice I. 1643/7
140 00 Praha 4
Skladem 1 ks Malvík FAMILY Jinočany
Severní 278
252 25 Jinočany
Malvík FAMILY Jirny
Poděbradská 779
250 90 Jirny
Doprava: info o dopravě

Popis produktu

<p><strong>Zavinovac&#237; deka do autoseda&#269;ky z mu&#353;el&#237;nu</strong><br>M&#283;kk&#225;, neuv&#283;&#345;iteln&#283; jemn&#225; deka do autoseda&#269;ky vyrobena z &#250;&#382;asn&#283; na dotek p&#345;&#237;jemn&#233;ho p&#345;&#237;rodn&#237;ho mu&#353;el&#237;nu.</p>
<p><strong>Zavinovac&#237; deka m&#225;</strong> speci&#225;ln&#237; otvory pro mo&#382;nost uchycen&#237; do jak&#233;koli autoseda&#269;ky.<br>Pokud hled&#225;te praktick&#233; &#345;e&#353;en&#237; na cesty se sv&#253;m d&#283;&#357;&#225;tkem, je tento produkt vyroben pr&#225;v&#283; pro v&#225;s!</p>
<p><strong>Dal&#353;&#237; v&#253;hody na&#353;&#237; zavinovac&#237; deky:</strong><br>&gt; m&#225; lem, kter&#253; v&#225;m umo&#382;n&#237; vyrobit kapuci.<br>&gt; zavazuje se na stu&#382;ky, d&#237;ky nim bude va&#353;e d&#283;&#357;&#225;tko chr&#225;n&#283;no proti n&#225;hodn&#233;mu rozbalen&#237; a vystaven&#237; tak chladu, nav&#237;c se stu&#382;ky oproti such&#253;m zip&#367;m neopot&#345;ebuj&#237;, tak&#382;e deku vyu&#382;ijete pro v&#237;c jak jedno d&#237;t&#283;<br>&gt; m&#225; pru&#382;nou a m&#283;kkou v&#253;pl&#328;, vhodnou jak pro jaro, tak i pro chladn&#233; l&#233;to.</p>
<p><strong>Rozm&#283;ry:</strong><br>&gt;&#352;&#237;&#345;ka 105 cm (p&#345;ed pou&#382;it&#237;m ob&#225;lky)<br>&gt;D&#233;lka 115 cm</p>
<p><strong>Materi&#225;l / slo&#382;en&#237; :<br></strong>&gt; 100% organick&#253; mu&#353;el&#237;n (top a pod&#353;&#237;vka);<br>&gt; 80 gramov&#225; silikonov&#225; n&#225;pl&#328; (velmi lehk&#225;),</p>
<p><strong>POKYNY pro pran&#237;:<br></strong>&gt; lze pr&#225;t v pra&#269;ce na m&#237;rn&#253; cyklus / p&#345;i n&#237;zk&#253;ch ot&#225;&#269;k&#225;ch;<br>&gt; nepou&#382;&#237;vejte b&#283;lidla ani zm&#283;k&#269;ovadla;<br>&gt; nesu&#353;te v su&#353;i&#269;ce;<br>&gt; lze &#382;ehlit na 110 stup&#328;&#367;.</p>
<p><strong>Pozn&#225;mka:</strong> V&#353;echny v&#253;robky jsou &#353;it&#233; s pou&#382;it&#237;m tkanin s certifik&#225;tem OEKO-TEX Standard 100. Jedn&#225; se o p&#345;&#237;rodn&#237; l&#225;tky a ozdoby, proto dlouhodob&#233; vystaven&#237; slunci m&#367;&#382;e zp&#367;sobit jejich vyblednut&#237;.</p>
<p><strong>Barvy:</strong> pink, grey, mint</p>
<p><strong>Co je to mu&#353;el&#237;n...<br></strong>&gt; Jedna z nej&#269;ist&#353;&#237;ch, nejjednodu&#353;&#353;&#237;ch a nejjemn&#283;j&#353;&#237;ch tkanin na sv&#283;t&#283;.<br>&gt; Je p&#345;&#237;jemn&#283; m&#283;kk&#253;&#160;- ide&#225;ln&#237; pro citlivou d&#283;tskou poko&#382;ku<br>&gt; Je vzdu&#353;n&#253; - ide&#225;ln&#237; pro klidn&#233; sny<br>&gt; Snadn&#253; na &#250;dr&#382;bu&#160;- nemus&#237; se &#382;ehlit<br>&gt; Jedn&#225; se o p&#345;&#237;rodn&#237; materi&#225;l&#160;- utkan&#253; ze 100% bavlny</p>
Výrobce Beztroska